2014

Stavanie Mája 2014, 30.04.2014 - Vištuk - ALBUM

2013

Varenie kapustnice, 21.12.2013 - Vištuk námestie - ALBUM
Zdobenie medovníkov, 15.12.2013 - Vištuk KD - ALBUM
Požehnanie mladého vína, 24.11.2013 - Vištuk KD - ALBUM
Október mesiac úcty k starším, 27.10.2013 - Vištuk KD - ALBUM
Výstava zeleninových a ovocných jedál, 20.10.2013 - Vištuk KD - ALBUM
Výstava ovocia, zeleniny, hrozna a kvetín, 28.09.2013 - Vištuk KD - ALBUM
Rozlúčka s letom, 28.09.2013 - Vištuk - ALBUM
Vištucké Jabĺčko, 16.06.2013 - Vištuk KD - ALBUM

2012

Stavanie MÁJA, 30.04.2012 - Vištuk - ALBUM

2011

Pomoc Pílam po povodni, 10.05.2011 - Píla - ALBUM

2008

Vianočné trhy, 29.11.2008 - Vištuk KD - ALBUM

2007

Varenie kapustnice a spievanie kolied, 22.12.2007 - Pred obchodom BALA - ALBUM