Obec Vištuk oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2017 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2016.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a táto zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Vištuku.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2016 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Vištuku.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľností (kúpe alebo predaji), rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod. Tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Vištuku.

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2016 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Posledná úprava (Sobota, 21 Január 2017 13:24)

 

Posledná úprava (Streda, 18 Január 2017 07:29)

 

 

MUDr. Moravec oznamuje svojim pacientom, že od utorka 10.1.2017 bude ordinovať vo Vištuku v zmenenom čase, a to od 7:00 hod. do 8:30 hod. (vždy v utorok). Požiadavky na lieky (recepty) môžu pacienti vkladať do pripravenej schránky pred ambulanciou. Lieky sa budú vydávať vo štvrtok o 15:00 hod.

Posledná úprava (Pondelok, 09 Január 2017 09:15)

 

 

 

MUDr. Moravec oznamuje občanom, že v utorok 03.01.2017 nebude ordinovať vo Vištuku z dôvodu čerpania dovolenky.

 

Stránkové hodiny Obecného úradu počas Vianočných sviatkov 2016:

ŠTVRTOK  22.12.2016: 7:30 hod. - 12:00 hod.
PIATOK    23.12.2016:  zatvorené (nestránkový deň)
UTOROK  27.12.2016:  zatvorené
STREDA   28.12.2016:  7:30 hod. - 12:00 hod.
ŠTVRTOK 29.12.2016:  zatvorené
PIATOK    30.12.2016:  zatvorené
PONDELOK  2.1.2017:  7:30 hod. - 12:00 hod.
UTOROK      3.1.2017:  7:30 hod. - 12.00 hod.
STREDA      4.1.2017:  7:30 hod. - 12:00 hod.
ŠTVRTOK    5.1.2017:  7:30 hod. - 12:00 hod.

 

Posledná úprava (Streda, 21 December 2016 12:36)