Obecný úrad Vištuk pozýva starších občanov na posedenie z príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome vo Vištuku.

Posledná úprava (Piatok, 29 September 2017 07:39)

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať v pondelok 25. septembra 2017 o 18.00 hodine v klube Kultúrneho domu vo Vištuku. Program zasadnutia: - PDF

 

Obecná knižnica bude v stredu 13.9.2017 zatvorená.

 

Obec Vištuk na základe výzvy Západoslovenskej energetiky, a.s., oznamuje občanom, že odo dňa 18.9.2017 bude vykonávať v našej obci orez drevín za účelom odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie.

Posledná úprava (Utorok, 12 September 2017 13:05)

 

Malokarpatská vínna cesta poriada v sobotu 9.9.2017 od 11:00 hod. do 19:00 hod. akciu Deň vo vinohradoch, na ktorý srdečne pozýva občanov. Vo Vištuku bude mať svoj stánok pán Daniel Stríž vo vinohrade na Polánke. Srdečne vás pozýva na ochutnávku svojich vín, dobrého burčiaku s Iršay Oliver a ochutnávku kravských syrov, korbáčikov, ktoré môžete ochutnať a zároveň aj zakúpiť.

 

Z dôvodu rekonštrukcie miestnej komunikácie okolo kostola v obci Vištuk bude obmedzená doprava na uliciach Malé pole, Za kostol a uzatvorená cesta na Budmerice v piatok 8.9.2017 v čase od 7:00 hod. do 19:00 hod. Obmedzenie dopravy bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami.

 

Športovo - strelecký klub a Obec Vištuk Vás srdečne pozývajú na Ukončenie leta, ktoré sa bude konať v sobotu 2.septembra 2017 v areáli strelnice ŠSK v čase od 18.30 hod. zapálením vatry. Pre deti sú pripravené špekačky na opekanie, o občerstvenie je postarané.

 

Obecná knižnica v dňoch 11.8. - 19.8.2017 zatvorená z dôvodu dovolenky

 

Obecný úrad oznamuje občanom že od 1. augusta do 3. augusta 2017 budú skrátené stránkové hodiny do 12.00 hod. z prevádzkových príčin.

 

Oznámenie o štatistickom zisťovaní Všeobecnej zdravotnej poisťovne v našej obci: - PDF

Posledná úprava (Piatok, 28 Júl 2017 08:10)