Posledná úprava (Piatok, 31 Marec 2017 07:08)

 

 

Obecná knižnica Vištuk v spolupráci s Jednotou dôchodcov pozývajú občanov na Burzu kníh, ktorá sa bude konať v nedeľu 26.marca 2017 v čase od 14,30 hod. do 17,30 hod. na terase kultúrneho domu vo Vištuku. Podujatie je určené pre každého, kto chce zdieľať s ostatnými svoju čitateľskú vášeň. Knihy si bude môcť zakúpiť alebo vymeniť naozaj každý!

Posledná úprava (Streda, 22 Marec 2017 08:13)

 

Obecný úrad oznamuje občanom, že začal vyberať miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady) na rok 2017 a zároveň nájomné za hrobové miesta na rok 2017. Rozhodnutia (platobné výmery) na zaplatenie miestnych daní si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Tiež si môžete na obecnom úrade vyzdvihnúť vrecia na triedený odpad.

Posledná úprava (Utorok, 21 Marec 2017 08:46)

 

Obecná knižnica bude v pondelok 6.marca 2017 zatvorená z dôvodu choroby.

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 6. marca o 18.00 hodine v Kultúrnom dome vo Vištuku. Program: - PDF

 

 

 

 

Obec Vištuk oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2017 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2016.

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a táto zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Vištuku.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roka 2016 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára 2017 na Obecnom úrade vo Vištuku.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť kópiu dokladu o nadobudnutí nehnuteľností (kúpe alebo predaji), rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod. Tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade vo Vištuku.

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2016 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Posledná úprava (Sobota, 21 Január 2017 13:24)