Vo štvrtok 15.3.2012 sa bude v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikde nosiť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať, si ho od vás preberie priamo pred vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 16:00 do 18:00 hod. obchádzať jednotlivé ulice v našej obci. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdého obalu. Kartón sa nevykupuje. Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný papier, alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu vášho domu.

 

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 v obci Vištuk - DOC

 

Obec Vištuk oznamuje, že dňom 12.marca 2012 sa otvára obecná knižnica.
Členský poplatok je 2,00€/rok.

 

Dňom 1.februára 2012 si na Obecnom úrade môžete vyzdvihnúť platobné výmery za poplatky miestnych daní, komunálneho odpadu a psa.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu - pdf
Oznámenie počtu obyvateľov - pdf

Informácia pre voličov - pdf

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Výsledok volieb - PDF
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávnych kraja - PDF
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - PDF
Informácia pre voličov - PDF
Informácie k voľbám - PDF


Voľby do NR SR 2016
Výsledky volieb do NR SR 2016 - PDF
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Informácia pre voličov k voľbám do NR SR 2016 - DOC

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2014 - DOC
Informácie ku komunálnym voľbám - DOC
Počet obyvateľov v obci Vištuk ku dňu 22.8.2014 - DOC
Počet poslancov OZ, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode -DOC
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - DOC
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce, 15.11.2014 - DOC
Informácia o čase a mieste volieb - PDF

Výsledky volieb do EU parlamentu v roku 2014 - PDF

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 -DOC
Právo voliť a informácia o spôsobe hlasovania -DOC
Voličský preukaz -DOC

Informácie k voľbe prezidenta SR v roku 2014 - DOC

Výsledky volieb I. kola pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky -DOC
Výsledky volieb II. kola pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky - DOC

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2010 - PDF

 

Zoznam neplatičov miestnych daní a poplatkov v obci Vištuk k 31.12.2011 s nedoplatkom prevyšujúcim sumu 165,97 EUR - DOC

 

Západoslovenská energetika oznamuje, že dňa 17.2.2012 v čase od 8:00 do 15:00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné domácnosti: 259 - 325 ,478, 502, 508.

 

Obec Vištuk, ako dotknutá obec, v súlade s ustanovením § 37 ods.5, zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vo veci vybudovania "Kompostoviska PVD Báhoň" v k.ú. Vištuk, oznamuje, že do záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia SR je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Vištuk počas stránkových hodín.

 

V pondelok 23.1.2012 sa bude v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba nikde nosiť, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať, si ho od vás preberie priamo na vašej ulici, či pred vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 16:00 do 18:00 hod. obchádzať jednotlivé ulice v našej obci. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity, knihy bez tvrdého obalu. Kartón sa nevykupuje. Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný papier, alebo hygienické vreckovky. Pripravený papier vyložte pred bránu vášho domu.

 

Srdečne Vás pozývame na 18. veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý sa bude konať v dňoch 19. - 22.januára 2012 vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava.
Naša obec sa predstaví dňa 20.1.2012 spolu s obcami Častá, Veľký Biel, Chorvátsky Grob, a to prezentáciou vinárov Víno Kukumberg Vištuk a ľudových umelcov Glassin - Ivan a Zuzana Kočneroví Vištuk - vitráže, sklo, Magdaléna Jurčovičová, Vištuk - paličkovaná čipka.
Spoločný stánok Malokarpatského regiónu a Malokarpatskej vínnej cesty má svoju expozíciu v hale B2, číslo stánku 401, na rozlohe 120 m2.