MUDr. Pavel Orlický, obvodný lekár vo Vištuku bude mať od 5. do 10.septembra 2011 dovolenku. Ordinovať začne v pondelok 12.9.2011. Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Čerešnákovej v Šenkviciach vo svojich ordinačných hodinách.

 

 

OZ WYSTA a STRELECKÝ KLUB v spolupráci s obcou Vás pozývajú na Športové odpoludnie, ktoré sa bude konať 28. augusta 2011 t.j. v nedeľu od 14.00 hod. na strelnici vo Vištuku.
Športová časť odpoludnia bude mať podobný charakter ako v predchádzajúcich rokoch s tým, že je pripravený celý rad športových disciplín.Podrobnejši rozpis skupín, vekových kategórii, športových disciplín ako i súťažných podmienok budú vyvesené. Podobne budú tieto pokyny k dispozícii účastníkom podujatia i pri prezentácii na strelnici.

Tešiť sa môžete na opekanie špekačiek a vatru. 

 

Dňa 24.8.2011 od 9.00 hodiny sa  v našej obci koná zber eletrických a elektronických zariadení.

 

Obec Vištuk pripravuje zmenu dopravného značenia v obci. 
Vážení občania, prosíme podať pripomienky a návrhy k dopravnému značeniu na obecný úrad.

 

Obecná knižnica je z prevádzkových príčin zatvorená. Knihy na odovzdanie môžete priniesť na obecný úrad.

 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže ponúka mladým ľuďom skvelú príležitosť, v rámci národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax bezplatne získať minimálne kompetencie (zručnosti) pre prax v oblasti práce s mládežou.

 

TJ SLOVAN VIŠTUK organizuje v sobotu 06.08.2011 turnaj v malom futbale. Prihlásených je zatiaľ sedem mužstiev. Možnosť prihlásiť sa je do piatku 18.00hod na futbalovom ihrisku.

Turnaj začína o 09.00hod.Podávať sa bude aj chutný guláš,prídite sa zabaviť.

 

Zároveň vám oznamujeme že prvý zápas súťažného ročníka 2011-2012 odohrajú naši seniori v sobotu 13.08.2011 na ihrisku súpera s TJ JABLONEC“B“o 14.00hod.

Prídite povzbudiť našich chlapcov.

 

Obec Vištuk bude od 1. augusta 2011 vykonávať registráciu hrobových miest a vyberať poplatky za hrobové miesta na Obecnom úrade Vištuk (nie na cintoríne)
Treba si doniesť občiansky preukaz.
Sadzobník poplatkov:
jedno-hrob/rok          4,- EUR
dvoj-hrob/rok            7,- EUR
troj-hrob/rok           10,- EUR
detský hrob/rok        2,- EUR   
urnové miesto/rok     2,- EUR

 

 

 

 

Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že v dňoch 2.8.2011 - 4.8.2011 vykonávajú v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie.

 

Koordinátori projektu Potravinovej pomoci požiadali Obecný úrad Vištuk o spoluprácu pri rozdeľovaní potravín. Pomoc je jednorazová a má na ňu nárok poberateľ dávky v hmotnej núdzi, osoby na hranici životného minima a nepracujúci dôchodcovia s príjmom neprevyšujúcim 305 EUR. Jedna osoba má nárok na 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín.
Ak ste poberateľ dávky v hmotnej núdzi, je potrebné ísť si osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku pre potvrdenie a potom sa nahlásiť na Obecnom úrade Vištuk.
Ak ste nepracujúci dôchodca (starobný, predčasný, invalidný) s príjmom neprevyšujúcim 305 EUR, je potrebné sa nahlásiť na Obecnom úrade Vištuk a priniesť so sebou aktuálny výmer - oznámenie o valorizácii dôchodku od 1.1.2011.
Ak ste osoba na hranici životného minima, t.j. rodičia a deti, na ktoré sa vyplácajú dotácie, je potrebné isť osobne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok pre potvrdenie a potom sa nahlásiť na Obecnom úrade Vištuk.
Zdôrazňujeme, že potvrdenia Vám vydajú v Pezinku - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, 902 01  Pezinok, v úradných hodinách: pondelok až štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. 
Na Obecný úrad Vištuk sa môžete nahlásiť nasledovne s potvrdením. Záujemci budú oboznámení s termínom a miestom prevzatia pomoci - múky a cestivín.
informície aj na www.apa.sk/index.php?navID=407

 

Posledná úprava (Utorok, 19 Júl 2011 19:33)