Firma FCC Trnava sa ospravedlňuje a zároveň oznamuje, že z dôvodu technickej poruchy sa bude komunálny odpad v našej obci vyvážať v sobotu 9.marca 2019 v dopoludňajších hodinách.

 

 

 

 

 

Posledná úprava (Streda, 06 Marec 2019 12:35)

 

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jar 2019 - výzva - pdf

 

Posledná úprava (Pondelok, 04 Marec 2019 10:42)

 

 

Obec Vištuk, ako príslušný správny orgán štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia upozorňuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na zákonnú povinnosť, podať oznámenie údajov potrebných na výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 a to do 15.2.2019. Za každý MZZO je potrebné uviesť spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú ako aj ďalšie potrebné informácie. 
Tlačivo na podanie oznámenia je uverejnené na internetovej stránke obce www.vistuk.sk v rubrike "Tlačivá", alebo je možné si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade vo Vištuku počas stránkových hodín.

 

Starostka obce pozýva občanov na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 28. januára 2019 o 18.00 hodine v kultúrnom dome. Pozvánka: - PDF

 

Posledná úprava (Utorok, 15 Január 2019 09:44)