Občianske združenie Cesta nádeje Vištuk, pozýva všetky deti a dospelých na III. ročník súťaže talentov Vištucké jabĺčko, ktorá sa bude konať dňa 3.júla 2011 v Kultúrnom dome o 16.00 hodine.
Prihlásiť sa môžu všetky deti, ktoré chcú spievať, hrať na hudobný nástroj, prípadne recitovať.Prihlášky nájdete v škole, škôlke, prípadne sa môžete prihlásiť u organizátorov Katky Kosnáčovej a Zuzany Polanskej do 27.6.2011.Prídite podporiť vaše deti.

 

Informácia o celoslovenskej verejnej zbierke "Pomoc občanom zasiahnutých záplavovou vlnou" www.obecpila.sk

 

 

Pozvánka

Starosta obce Vištuk Ľubomír Jelínek Vás srdečne pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 29.6.2011 o 19.00 hodine na Obecnom úrade Vištuk.

Program:

1. Otvorenie OZ
2. Správa plnenia plánu kontrol za rok 2010
3. Plán kontroly na rok 2011
4. Schválenie záverečného účtu za rok 2010
5. Schválenie úpravy rozpočtu a rok 2011
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Ľubomír Jelínek v.r.
starosta obce

 

Obecný úrad Vištuk, Spolok dychová hudba Vištučanka Vás pozývajú na 1. medzinárodný festival dychových hudieb, ktorý sa bude konať v sobotu 2. júla 2011 od 16.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vištuku. Je pripravené bohaté občerstvenie, pre deti trampolína, maľovanie na tvár. Viac aj na www.vistucanka.sk

 

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Jún 2011 07:07)

 

Zber plastov a papiera sa v piatok 24.6.2011 neuskutoční z technických dôvodov.
Nový termín zberu je v pondelok 27.6.2011.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 25. - 29. júna 2011 bude vykonávať v našej obci odpočet vody. Stav vodomeru treba dať na viditeľné miesto.

 

E-box zberná nádoba určená na zber drobného elektro-odpadu z domácností, napríklad: nefunkčné kalkulačky, rádiá, fény, mobilné telefóny, nabíjačky, rýchlovarné kanvice, elektrické náradie, hračky, herné konzoly, drobné počítačové vybavenie, ovládače, fotoaparáty, batérie, akumulátory.

E-box sa nachádza: Obecný úrad Vištuk:

pondelok, utorok, štvrtok: 7.30 hod. – 15.30 hod.
streda: 7.30 hod. - 17.00 hod.

 

V obci Vištuk sa koná zbierka použitého ošatenia - leták.

 

BVS, a.s. oznamuje, že po odstránení poruchy na vodovode je obnovená dodávka pitnej vody do našej obce.

 

Telovýchovná jednota Slovan Vištuk oznamuje svojim priaznivcom, že počas hodových sviatkov organizuje nasledovné akcie:

V sobotu 18.6.2011 od 20.00 hod. sa v kutúrnom dome bude konať HODOVÁ ZÁBAVA, do tanca hrá skupina Senátor. Pripravené je bohaté občerstvenie, vstupné 4 EUR, prídite sa s nami zabaviť.

V pondelok 20.6.2011 od 18.00 hod. sa uskutoční futbalový zápas starých pánov medzi mužstvami Old Boys VIŠTUK - BUDMERICE. Po zápase Vás pozývame na posedenie pri cigánskej hudbe, ktoré bude tiež na futbalovom ihrisku, o občerstvenie bude postarané, vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vašu účasť.