Spolok vinohradníkov a vinárov  oznamuje svojim členom, že autobusový zájazd do Strekova sa koná 23.júla 2011 s odchodom autobusu o 10.00 hodine z námestia.

 

Poľovnícke združenie Lovec Vištuk srdečne všetkých pozýva na tradičnú POĽOVNÍCKU ZÁBAVU, ktorá sa bude konať v sobotu 16.júla 2011 zo začiatkom o 19.00 hod. v poľovníckom areáli na Silárde. Vstupné 4 EUR so žrebovaním vstupeniek v tombole. Do tanca hrá kapela M-Club. 

 

 

Vážení občania Vištuka, v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov autobusovej dopravy pre obdobie 2011/2012, Vám oznamujeme, že všetky  pripomienky k platnému cestovnému poriadku autobusovej dopravy, môžete  podať na obecnom úrade do 3.8.2011.

 

MUDr. Pavel Orlický, obvodný lekár vo Vištuku, oznamuje svojim pacientom, že od 11.7. do 18.7.2011 má dovolenku. Ordinovať začne v stredu 20.7.2011. Počas dovolenky ho zastupuje MUDr. Čerešnáková v Šenkviciach vo svojich ordinačných hodinách.

 

Občianske združenie Wysta a Strelecký klub Vištuk oznamujú, že športové popoludnie, ktoré sa malo konať v nedeľu 3. júla 2011 na strelnici a bolo už avizované aj v časopise Pezinsko, sa uskutoční až na konci prázdnin, dňa 28. augusta 2011, a to v spolupráci s Obcou Vištuk.

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Jún 2011 07:42)

 

Občianske združenie Cesta nádeje Vištuk, pozýva všetky deti a dospelých na III. ročník súťaže talentov Vištucké jabĺčko, ktorá sa bude konať dňa 3.júla 2011 v Kultúrnom dome o 16.00 hodine.
Prihlásiť sa môžu všetky deti, ktoré chcú spievať, hrať na hudobný nástroj, prípadne recitovať.Prihlášky nájdete v škole, škôlke, prípadne sa môžete prihlásiť u organizátorov Katky Kosnáčovej a Zuzany Polanskej do 27.6.2011.Prídite podporiť vaše deti.

 

Informácia o celoslovenskej verejnej zbierke "Pomoc občanom zasiahnutých záplavovou vlnou" www.obecpila.sk

 

 

Pozvánka

Starosta obce Vištuk Ľubomír Jelínek Vás srdečne pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 29.6.2011 o 19.00 hodine na Obecnom úrade Vištuk.

Program:

1. Otvorenie OZ
2. Správa plnenia plánu kontrol za rok 2010
3. Plán kontroly na rok 2011
4. Schválenie záverečného účtu za rok 2010
5. Schválenie úpravy rozpočtu a rok 2011
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Ľubomír Jelínek v.r.
starosta obce

 

Obecný úrad Vištuk, Spolok dychová hudba Vištučanka Vás pozývajú na 1. medzinárodný festival dychových hudieb, ktorý sa bude konať v sobotu 2. júla 2011 od 16.00 hod. v Kultúrnom dome vo Vištuku. Je pripravené bohaté občerstvenie, pre deti trampolína, maľovanie na tvár. Viac aj na www.vistucanka.sk

 

Posledná úprava (Štvrtok, 30 Jún 2011 07:07)

 

Zber plastov a papiera sa v piatok 24.6.2011 neuskutoční z technických dôvodov.
Nový termín zberu je v pondelok 27.6.2011.