Naša obec je pokrytá digitálnym terestriálnym signálom.
Tí, ktorí sú pripojení na spoločnú anténu, môžu naďalej
prijímať analógový signál (tj. ako doteraz). Je však potrebné znovu naladiť niektoré stanice.

Čítať celý článok...

 

Tento rok sa budú hody konať 19. júna

Aký bol pôvodný význam hodov?

Bola to oslava vysviacky kostola. Zo správy pána ThDr. Fidéla Ambróza Jurčoviča OFM sa dozvedáme, že na mieste starého kostola bol v rokoch 1798-1800 vybudovaný nový, dnešný farský kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici.

Čítať celý článok...