Oznam OR HaZZ Pezinok pre občanov na začiatok vykurovacej sezóny - PDF

 

 

 

FC Družstevník Budmerice v spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Bratislava-vidiek Vás srdečne pozýva na ukážkový futbalový tréning spojený s diskusiou s osobnosťami európskeho futbalu, ktorú budú uvádzať najlepší športoví komentátori súčasnej doby. Celé toto gala-predstavenie sa bude konať na futbalovom ihrisku v Budmericiach dňa 12.10.2017 vo štvrtok o 16.45 hod. Aktérmi tréningu sú žiaci spoločného družstva Budmerice-Vištuk ako i Častá-Doľany. Príďte podporiť túto propagáciu mládežníckeho futbalu v regióne.

 

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava pripravuje rámcové návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. Verejnosť môže poslať svoje požiadavky či výhrady k súčasným cestovným poriadkom na obecný úrad vo Vištuku do 27.10.2017

 

 

Obecný úrad Vištuk pozýva starších občanov na posedenie z príležitosti "Mesiaca úcty k starším", ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 17.00 hod. v kultúrnom dome vo Vištuku.

Posledná úprava (Piatok, 29 September 2017 07:39)

 

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vištuku, ktoré sa bude konať v pondelok 25. septembra 2017 o 18.00 hodine v klube Kultúrneho domu vo Vištuku. Program zasadnutia: - PDF

 

Obecná knižnica bude v stredu 13.9.2017 zatvorená.

 

Obec Vištuk na základe výzvy Západoslovenskej energetiky, a.s., oznamuje občanom, že odo dňa 18.9.2017 bude vykonávať v našej obci orez drevín za účelom odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie.

Posledná úprava (Utorok, 12 September 2017 13:05)