Posledná úprava (Streda, 03 Október 2018 13:29)

 

Informácia o revízii odberných plynových a elektrických zariadení - pdf

 

 

Oznámenie

Vážení spoluobčania,

Základná organizácia Jednoty dôchodcov, tak ako každý rok, poriada dňa 30.9.2018 t.j. v nedeľu pravidelnú ukážku šikovnosti našich gazdiniek. Tento rok sa bude konať pod názvom „Moja žena varí lepšie ako tvoja“ . Zúčastniť sa môžu na nej všetky gazdinky so svojimi pokrmami a porovnať si svoje recepty s ostatnými účastníkmi. Svoje produkty prosíme priniesť v nedeľu medzi 13,00 - 14, 00 hod. do sály kultúrneho domu, kde členovia JDS Vaše výrobky prevezmú, označia číslom (nie menom autora -toho budú poznať iba členovia prípravného výboru) a vystavia tak, ako každý rok na stoloch v sále. Nemusia to byť iba varené jedlá, ale rôzne jedlá i koláče, ktorými sa budete prezentovať. Akcia pre verejnosť bude otvorená od 15, 00 hod. Na stoloch budú pripravené taniere a príbory na degustáciu vystavených jedál. Veríme, že vištucké gazdinky preukážu svoju šikovnosť a kreativitu a pretromfnú účastníkov varenia v televízii. Tešíme sa na Vašu hojnú účasť. Výbor ZO JDS

 

Posledná úprava (Piatok, 28 September 2018 09:01)

 

 

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, v pondelok 24. 09. 2018 o 18.00 hodine v kultúrnom dome vo Vištuku. Program: - pdf

 

Oznamujeme občanom, že v utorok 18. septembra 2018 budú stránkové hodiny obecného úradu pre verejnosť v čase od 7.30 do 12.00 hod.

 

 

Výberové konanie na pracovnú pozíciu ekonóm - PDF

Posledná úprava (Pondelok, 03 September 2018 08:35)

 

Vážení občania,
Obecný úrad vo Vištuku týmto žiada všetkých občanov, ktorí si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestne dane a poplatky, aby toto zrealizovali najneskôr do 30.septembra 2018, nakoľko začiatkom mesiaca október bude všetkým neplatičom zaslaná I.výzva na úhradu miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov, ktorej zaslanie bude spoplatnené.