Voľby do Európskeho parlamentu 2019:

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 - pdf
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu - pdf
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu - pdf
Informácia pre voliča - pdf
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu - pdf

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019:

Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republika v obci Vištuk 2. kolo - pdf
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky v obci Vištuk 1. kolo - pdf
Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky - pdf
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - pdf
Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky - pdf
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie - pdf
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky - pdf
Informácie pre voliča - pdf

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

Výsledky volieb - pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vištuku - pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vištuk - pdf
Oznámenie lehoty na podanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí a delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - pdf
Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - pdf
Určenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej a okrskovej volebnej komisie - pdf
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu - pdf
Oznámenie počtu obyvateľov - pdf

Informácia pre voličov - pdf

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Výsledok volieb - PDF
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávnych kraja - PDF
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva - PDF
Informácia pre voličov - PDF
Informácie k voľbám - PDF


Voľby do NR SR 2016
Výsledky volieb do NR SR 2016 - PDF
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Informácia pre voličov k voľbám do NR SR 2016 - DOC

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2014 - DOC
Informácie ku komunálnym voľbám - DOC
Počet obyvateľov v obci Vištuk ku dňu 22.8.2014 - DOC
Počet poslancov OZ, ktorý sa budú voliť v jednom volebnom obvode -DOC
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva - DOC
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce, 15.11.2014 - DOC
Informácia o čase a mieste volieb - PDF

Výsledky volieb do EU parlamentu v roku 2014 - PDF

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 -DOC
Právo voliť a informácia o spôsobe hlasovania -DOC
Voličský preukaz -DOC

Informácie k voľbe prezidenta SR v roku 2014 - DOC

Výsledky volieb I. kola pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky -DOC
Výsledky volieb II. kola pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky - DOC

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí rok 2010 - PDF