ROK 2018

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Detské ihrisko Vištuk - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Detské ihrisko Vištuk - PDF
Príloha č. 1 k výzve - DOC
Prílohe č. 2 k výzve - DOC
Príloha č. 3 k výzve - XLS
Príloha č. 4 k výzve - XLS

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 eur bez DPH k 30.09.2018 - PDF
Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 eur bez DPH k 30.06.2018 - PDF
Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 eur bez DPH k 31.03.2018 - PDF

ROK 2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 eur bez DPH k 31.12.2017 - PDF
Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou vyššou ako 5000 eur bez DPH k 30.09.2017 - PDF

Záznam z prieskumu trhu - Obnova verejného osvetlenia v obci Vištuk - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Obnova verejného osvetlenia v obci Vištuk - PDF

Záznam z prieskumu trhu - Multifunkčné ihrisko obce Vištuk s umelým osvetlením a spevnenými plochami - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Multifunkčné ihrisko obce Vištuk s umelým osvetlením a spevnenými plochami - PDF

Záznam z vyhodnotenia ponuky - Nákup stavebnicového systému komunálnej techniky - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Nákup stavebnicového systému komunálnej techniky - PDF

Záznam z vyhodnotenia ponuky - Ukončenie časti existujúceho chodníka s napojením na komunikáciu - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Ukončenie časti existujúceho chodníka s napojením na komunikáciu - PDF

Záznam z vyhodnotenia ponuky - Rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo kostola v obci Vištuk - PDF
Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. - Rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo kostola v obci Vištuk - PDF - výkaz výmer - PDF

ROK 2016

Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác "Rekonštrukcia časti pešieho chodníka v centrálnej zóne obce (do 23.05.2016) - PDF
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia časti pešieho chodníka v centrálnej zóne obce - PDF

Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác "Rekonštrukcia podkladu podlahy a dodávka, montáž drevených parkiet vo veľkej sále KD (do 25.07.2016) - PDF
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia podkladu podlahy a dodávka, montáž drevených parkiet v KD - PDF

Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác "Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2016 (do 12.09.2016) - PDF
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia miestnych komunikácií 2016 - PDF

ROK 2015

Zápisnica z vyhodnotenie ponuky na uskutočnenie prác - energetický audit verejného osvetlenia obce Vištuk - DOC
Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby - Energetický audit verejného osvetlenia obce Vištuk - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na uskutočnenie prác - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na uskutočnenie prác - orez a ošetrenie stromov - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na uskutočnenie prác - rekonštrukcia miestnych komunikácií - Za kostol, Pančava - Zapotok - DOC
Výzva na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác - DOC (do 07.08.2015)
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie tovaru - záhradná chatka - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie tovaru - záhradný altán - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie tovaru - gumené rohože - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie tovaru - detské ihrisko - DOC

ROK 2014

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - zimná údržba 2015 - DOC
Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb - zimná údržba 2015 - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - technický dozor - DOC
Výzva na predloženie ponuky na dodanie služieb - technický dozor - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - dodávka tonerov - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie prác - oprava miestnych komunikácií - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - dodávka a montáž plastových okien - DOC
Výzva na predloženie ponuky - dodávka a montáž plastových okien - PDF
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie tovaru - tonery -
DOC

ROK 2013

Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - prenájom montážnej plošiny - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - oprava verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu - DOC
Zápisnica z vyhodnotenia ponuky na dodanie služieb - zimná údržba - DOC
zva na predloženie ponuky na dodanie tovaru-DOC
Výzvy na predloženie ponúk na dodanie služieb:
S 002/2013 -DOC
S 003/2013 -DOC
S 004/2013 -DOC