1. Komisia finančná a majetková:
Ing. Jana Polakovičová – predsedníčka
Mária Kováčová - členka
Lýdia Jedináková - členka
Darina Šustová – zapisovateľka

2. Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy:
Peter Sofka – predseda
Ing. Peter Tomašovič – člen
Ing. Vladimír Oravec – člen

3. Komisia životného prostredia a verejného poriadku:
Ing. Anton Nápravník – predseda
Jana Olšová – členka

4. Komisia mládeže a školstva:
Mgr. Magdaléna Ochabová – predsedníčka
Marta Škarčáková – členka
Róbert Oravec - člen

5. Komisia sociálno-zdravotná:
Ing. Mária Vráblová – predsedníčka
Mgr. Soňa Schwantzerová – členka
Jozef Široký – člen

6. Komisia športu:
Róbert Oravec – predseda
Peter Kročka – člen
Dušan Jurčovič – člen

7. Komisia kultúry:
Marta Škarčáková – predsedníčka
Mgr. Magdaléna Ochabová – členka
Mária Hábelová - členka
Zuzana Polanská - členka
Zuzana Polakovičová -  členka
Michal Václavík - člen
Bc. Marek Ochaba - člen

8. Komisia legislatívna:
Ing. Peter Polakovič – predseda
Ing. Mária Vráblová - členka
Peter Sofka - člen