ROK 2019

Zamestn├ívate─żsk├í zmluva DDS Stabilita - PDF
Zmluva o vytvoren├ş webov├ęho s├şdla, Zmluva o prev├ídzke webov├ęho s├şdla, Zmluva o spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov - Galileo Corporation, s.r.o. - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k Zmluve o poskytovan├ş aud├ştorsk├Żch slu┼żieb - PDF
Zmluva o zdru┼żenej dod├ívka elektriny ZSE Energia, a. s.┬á - pdf
Zmluva o dielo ─Ź. 27/2019 RRA NOVOZ├üMOCKO - PDF
Zamestn├ívate─żsk├í zmluva Doplnkov├í d├┤chodkov├í spolo─Źnos┼ą Tatra banky, a. s. - pdf
Poistn├í zmluva Union pois┼ąov┼ła, a.s . - Hromadn├ę ├║razov├ę poistenie - pdf
Nájomná zmluva Štefan Mizera - PDF

N├íjomn├í zmluva TJ Slovan - kab├şny - PDF
Nájomná zmluva TJ Slovan - sála KD - PDF

Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 Po─żovn├şcke zdru┼żenie Lovec Vi┼ítuk - pdf
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 Spolok dychov├í hudba Vi┼ítu─Źanka - pdf
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 ┼áportovo-streleck├Ż klub Vi┼ítuk - pdf
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 TJ Slovan Vi┼ítuk - pdf
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 ZO JDS, Vi┼ítuk - pdf
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu Obce Vi┼ítuk v roku 2019 Vieska - pdf
Dohoda ─Ź├şslo 19/03/52A/41 o zabezpe─Źen├ş podmienok vykon├ívania aktiva─Źnej ─Źinnosti formou dobrovo─żn├şckej slu┼żby a o poskytovan├ş pr├şspevku na aktiva─Źn├║ ─Źinnos┼ą formou dobrovo─żn├şckej slu┼żby pr├ívnickej osobe - pdf
Dohoda o urovnan├ş - man┼żelia Tahotn├ş - PDF
Dohoda o urovnan├ş - Mgr. Vir├ígov├í - PDF
K├║pna zmluva - man┼żelia Vanekov├ş - PDF
K├║pna zmluva - J.Stojkovi─Ź - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve - J. Stojkovi─Ź - pdf
K├║pna zmluva - man┼żelia Gschwengov├ş - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve - man┼żelia Gschwengov├ş - pdf
Dodatok ─Ź. 2 o zabezpe─Źen├ş syst├ęmu zdru┼żen├ęho nakladania s odpadmi z obalov - pdf
Dodatok k zmluve o umiestnen├ş a prev├ídzkovan├ş kontajnerov TextilEco, a.s. - PDF
Dohoda o poskytnut├ş pr├şspevku na ├║hradu prev├ídzkov├Żch n├íkladov chr├ínen├ęho pracoviska ─Ź. 19/03/060/11 - PDF
Zmluva o n├íjme multifunk─Źn├ęho zariadenia Canon - PDF
Poistn├í zmluva - Hromadn├ę ├║razov├ę poistenie - PDF
Dohoda ─Ź├şslo 19/03/52A/7 - aktiva─Źn├í ─Źinnos┼ą -┬áPDF
Zmluva o poskytnut├ş verejn├Żch slu┼żieb - Slovak Telecom -┬áPDF


ROK 2018

Dodatok k zmluve o zvoze a skl├ídkovan├ş odpadu - PDF
Zmluva o zvoze a skl├ídkovan├ş odpadu - PDF
Dodatok ─Ź.2 k zmluve o v├Żpo┼żi─Źke nebytov├Żch priestorov - OZ Fitcentum Vi┼ítuk - PDF
Dohoda ─Ź. 2/PK/2019/┬ž10 o pomoci v hmotnej n├║dzi - PDF
Dohoda ─Ź. 1/2018 Re┼ítaur├ícia "Na Majeri" -┬áPDF

Zmluva o zbere elektroodpadu - PDF
Zmluva o nájme - Orange Slovensko - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície na podporu rozvoja ┼íportu na rok 2018 - PDF
Darovacia zmluva pre ZŠ s MŠ - PDF
Dodatok ─Ź. 2 k n├íjomnej zmluve ─Ź. 996 PD Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 3 k n├íjomnej zmluve PD Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 2 k n├íjomnej zmluve PD Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 2 k zmluve PO a BOZP - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície - BSK - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o bud├║cej zmluve o n├íjme nebytov├Żch priestorov - PDF
Povinn├ę zmluvn├ę poistenie FIAT Ducato - PDF
K├║pna zmluva - n├íkladn├ę auto - PDF
Zmluva o bud├║cej zmluve o n├íjme nebytov├Żch priestorov - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o pren├íjme nebytov├Żch priestorov - PDF
Zmluva o umiestnen├ş reklamy ProOvo, a.s. - PDF
Zmluva o poveren├ş sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov TOPSET - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke nehnute─żnosti - PDF
Dodatok k zmluve Slovak Telekom - PDF
Zmluva ─Ź. ZO/2018A16502-1 o zabezpe─Źen├ş v├Żkonu ─Źinnosti zodpovednej osoby - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o zabezpe─Źen├ş syst├ęmu zdru┼żen├ęho nakladania s odpadmi z obalov Natur-Pack - PDF
Dohoda ─Ź. 18/03/054/31 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu vytvorenia prac. miesta - PDF
Dohoda ─Ź. 18/03/50J/13 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja zamestnanosti - PDF
Dohoda ─Ź. 18/03/060/103 - chr├ínen├ę pracovisko - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve Mgr. Stom─Źekov├í - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k n├íjomnej zmluve - PD Vi┼ítuk - PDF
Dohoda 18/03/054/ o poskytnut├ş finan─Źn├ęho pr├şspevku ┬ž54 ┼ánZ pre BSK - PDF
Dohoda o ukon─Źen├ş dodatku - Motocross-club Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 02 k zmluve o dod├ívke zemn├ęho plynu - SPP, a.s. - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve Jedin├ík - PDF
Zmluva o zbere a preprave vybran├Żch zlo┼żiek komun├ílnych odpadov - PDF
Memorandum o spolupráci - MY Region - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o v├Żpo┼żi─Źke Fitcentrum - PDF

Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce - Spolok DH Vi┼ítu─Źanka - PDF
Dodatok k dohode o poskytnut├ş dot├ície - ┼áSK Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce - ┼áSK Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce - ZO JD Slovensko - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce - PZ Lovec Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce┬á OZ Vieska - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce Fitcentrum - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k dohode o poskytnut├ş dot├ície - TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF

ROK 2017

Dodatok k zmluve - v├Żvoz TKO - FCC, a. s. Trnava - PDF
Dohoda ─Ź. 27/┬ž50j/NS/2017 - PDF
K├║pna zmluva - Mgr. Strom─Źekov├í - PDF
Dohoda ─Ź. 2/PK/2018/┬ž10 - d├ívky v hmotnej n├║dzi - PDF
K├║pna zmluva - man┼żelia Jedin├íkov├ş - PDF
Zmluva o zdru┼żenej dod├ívke elektriny od 1.12.2017 do 30.11.2019 - PDF
├Ürazov├ę poistenie - aktiva─Źn├í ─Źinnos┼ą - PDF
Zmluva o dielo - rekon┼ítrukcia dosko─Źiska v are├íli za ┼íkolou - PDF
Dodatok k zmluve - Slovak Telekom - PDF
Dohoda ─Ź. 2/┬ž52/2017/┼áR - men┼íie obecn├ę slu┼żby - PDF
Zmluva o dielo - ukon─Źenie chodn├şka v obci - Peter ─îokina ┼áev─Ź├şk - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o dod├ívke el. energie - Magna Energia, a.s. - PDF
Zmluva o humanit├írnej zbierke pou┼żit├Żch text├şli├ş, odevov a obuvi - HUMANA - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o dielo - multifunk─Źn├ę ihrisko - PDF
Zmluva o n├íjme nebytov├Żch priestorov - Charita ┼áenkvice, n. o. - PDF
Zmluva o dielo - LED ARENA - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície z BSK - PDF

Zmluva o dielo - ALPINE Slovakia - rekonštrukcia miestnej komunikácie okolo kostola v obci Vištuk - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície - stavebnicov├Ż syst├ęm - PDF
Zmluva o dielo - multifunk─Źn├ę ihrisko - PDF
Dohoda ─Ź. 31/2017/┬ž54-┼ánZ/BSK - PDF
Darovacia zmluva - Kancelária NR SR - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve - man┼żelia Spev├íkov├ş - PDF
Zmluva o poskytovan├ş verejn├Żch slu┼żieb - PDF - PDF - PDF
Darovacia zmluva - darovanie pozemku obci - PDF
Darovacia zmluva - darovanie pozemku obci - PDF
Zmluva o spolupr├íci pri zabezpe─Źen├ş podujatia Cyrilo-metodskej prehliadky spev├íckych zborov - PDF
Zmluva o pripojen├ş odbern├ęho elektrick├ęho zariadenia ┼żiadate─ża do distribu─Źnej s├║stavy - PDF
Zmluva o zabezpe─Źen├ş zberu pou┼żit├Żch text├şli├ş, odevov a obuvi - PDF
Dohoda ─Ź. 12/┬ž50j/NS/2017 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
├Ürazov├ę poistenie UoZ po─Źas aktiva─Źnej ─Źinnosti formou men┼í├şch obecn├Żch slu┼żieb - PDF
Dohoda ─Ź. 1/2017 Re┼ítaur├ícia "Na Majeri" - PDF
Dohoda ─Ź. 1/┬ž52/2017/┼áR o zabezpe─Źen├ş podmienok vykon├ívania aktiva─Źnej ─Źinnosti formou men┼í├şch obecn├Żch slu┼żieb - PDF
Poistn├í zmluva - ┼ítiepkova─Ź - PDF
N├íjomn├í zmluva - ┼ítiepkova─Ź - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke Fitcentrum Vi┼ítuk - PDF
Dohoda ─Ź. 21/2017/┬ž54-┼ánZ/BSK - PDF
Zmluva o n├íjme nebytov├Żch priestorov - ProOvo, a.s. - PDF
Zmluva o uzavret├ş bud├║cej zmluvy o zriaden├ş vecn├ęho bremena - LUGO, s. r. o. Bratislava - PDF
K├║pna zmluva - man┼żelia Spev├íkov├ş - PDF
Dohoda ─Ź. 10/2017/┬ž54-┼ánZ/BSK - PDF
Zmluva o dodávke pitnej vody BVS - PDF
Zmluva o u┼ż├şvan├ş po─żovn├ęho rev├şru Vi┼ítuk - PDF

Protokol o zveren├ş majetku do spr├ívy Z┼á - PDF
Protokol o zveren├ş majetku do spr├ívy Z┼á - PDF
Protokol o zveren├ş majetku do spr├ívy obce - PDF

Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce OZ Cesta n├ídeje - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce Fitcentrum Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce DH Vi┼ítu─Źanka - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce ┼áSK Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce PZ Lovec Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce ZO JD Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce OZ VIESKA - PDF


ROK 2016

Dohoda ─Ź. 2/PK/2017/┬ž12 men┼íie obecn├ę slu┼żby - PDF
Dohoda ─Ź. 2/PK/2017/┬ž10 - PDF
N├íjomn├í zmluva ─Ź. 1/2017 s Po─żnohospod├írskym dru┼żstvom Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 4 k Zmluve o zriaden├ş spolo─Źn├ęho ┼íkolsk├ęho ├║radu - PDF
Dohoda ─Ź. 60/2016/┬ž54-┼ánZ/BSK - PDF
Zmluva o pripojen├ş do distribu─Źnej s├║stavy - Z├ípadoslovensk├í distribu─Źn├í - PDF
Zmluva o dielo - rekon┼ítrukcia ─Źasti chodn├şka - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície VI┼áTUKFEST 2016 z BSK - PDF
Zmluva o pripojen├ş k Informa─Źn├ęmu syst├ęmu D├ítov├ę centrum obc├ş a miest a bud├║cej spolupr├íci - PDF
S├║hlas s vydan├şm kvalifikovan├ęho syst├ęmov├ęho certifik├ítu - PDF
Zmluva o dielo - rekon┼ítrukcia komunik├íci├ş r. 2016 - Skanska SK, a.s., Bratislava - PDF
Dodatok ─Ź. 4 k zmluve o pren├íjme nebytov├Żch priestorov - Charita Modra - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície - rekon┼ítrukcia ─Źasti pe┼íieho chodn├şka - PDF
Zmluva o zbere a zhodnoten├ş odpadu - Fidelity Trade, s. r. o. Trnava - PDF
Sponzorská zmluva - LUGO, s.r.o., Bratislava - PDF
Zmluva o zbere pou┼żit├ęho ┼íatstva a obuvi na ├║zem├ş obce - EKOCHARITA - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke s OZ Cesta n├ídeje - PDF
Dohoda o ukon─Źen├ş zmluvy o v├Żpo┼żi─Źke s TJ Slovan - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve - Ondrej Ivanov - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície - ┼íportovo-relaxa─Źn├Ż park - BSK - PDF
Zmluva o dielo - orez stromu - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k dohode ─Ź. 26/┬ž52a/2016/┼áR - aktiva─Źn├ę pr├íce - PDF
K├║pna zmluva - predaj ─Źasti obecn├ęho pozemku - Ondrej Ivanov - PDF
Zmluva o darovan├ş a sponzorstve - LEAF - PDF
Dohoda ─Ź. 22/2016/┬ž54-┼ánZ/BSK - PDF
Dodatok k darovacej zmluve - pozemok - PDF
Darovacia zmluva - po─Ź├şta─Źe do Z┼á - PDF
Zmluva o zabezpe─Źen├ş syst├ęmu zdru┼żen├ęho nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK, a.s. - PDF
Dodatok k zmluve o poskytovan├ş verejn├Żch slu┼żieb Slovak Telekom - PDF
Zmluva - Slovgram - PDF
Zmluva - ├║razov├ę poistenie UoZ po─Źas aktiva─Źnej ─Źinnosti - PDF
Dohoda ─Ź. 15/┬ž50j/NS 2016 - podpora zamestnanosti - PDF
Dohoda ─Ź. 26/┬ž52a/2016/┼áR - aktiva─Źn├ę pr├íce - PDF
Zmluvy o poskytovan├ş slu┼żieb - Slovak Telekom - PDF
K├║pna zmluva - Gigaset A220 - PDF
Zmluva o aktualiz├ícii programov, syst├ęmovej podpore a licen─Źn├í zmluva - TOPSET - PDF
Darovacia zmluva Novák - PDF
Zmluva o pren├íjme nehnute─żnosti NA MAJERI - PDF
Zmluva o uzavret├ş bud├║cej zmluvy NATUR-PACK, a.s. - PDF
Zmluva o dodávke plynu - SPP - PDF

Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce PZ Lovec Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce ┼áportovo-streleck├Ż klub Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce Cesta n├ídeje - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce Jednota d├┤chodcov - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k dohode o poskytnut├Ż dot├ície z rozpo─Źtu obce Jednota d├┤chodcov - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce OZ VIESKA -
PDF

ROK 2015
Dodatok ─Ź. 2 k zmluve o v├Żpo┼żi─Źke - TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 3 k zmluve o pren├íjme nebytov├Żch priestorov - Charita Modra - PDF
Protokol o zveren├ş majetku do spr├ívy Z┼á - PDF
Zmluva o dodávke el. energie - Magna Energia - PDF
Memorandum o spolupráci s OZ LEAF - PDF
Dohoda ─Ź. 57/┬ž52a/2015/┼áR -┬áPDF
Dohoda ─Ź.2/PK/2016/┬ž10 - pomoc v hmotnej n├║dzi - PDF
Dohoda ─Ź. 4/┬ž52/2015/┼áR - men┼íie obecn├ę slu┼żby - PDF
Poistn├í zmluva - ├║razov├ę poistenie UoZ - men┼íie obecn├ę slu┼żby - PDF
Poistn├í zmluva - ├║razov├ę poistenie UoZ - aktiva─Źn├í ─Źinnos┼ą - PDF
Dohoda ─Ź.37/┬ž52a/2015/┼áR na vykon├ívanie aktiva─Źnej ─Źinnosti formou dobrovo─żn├şckej slu┼żby - PDF
Zmluva o dielo ─Ź. 1/2015 - Alpine Slovakia, s. r. o. - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície z BSK - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke nehnute─żnosti - Jedin├ík - PDF
Zmluva o dielo 040815 - v├Żzva Envirofond - PDF
Dodatok ─Ź. 1 ku k├║pnej zmluve Dankov├ş, Valachovi─Źov├ş - PDF
K├║pna zmluva, man┼żelia Dankov├ş, man┼żelia Valachovi─Źov├ş - PDF
Dohoda ─Ź. 34/┬ž50j/PS 2015 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
Dohoda o poskytovan├ş ├║dajov pre register poistencov a sporite─żov SDS Soc. pois┼ąovne z evidencie SHR - PDF
Sponzorsk├í zmluva - Ji┼Ö├ş Vit├ílo┼í, Pezinok - PDF
Sponzorsk├í zmluva - ProOvo, a.s., Sv├Ąt├Ż Jur - Vi┼ítukfest 2015 - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke s OZ Cesta n├ídeje - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke hnute─żn├ęho majetku s MV SR - PDF
Zmluva o aktualiz├ícii programov, syst├ęmovej podpore a licen─Źn├í zmluva - TOPSET Solutions - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k dohode ─Ź. 15/PK/2015/10┬ž zo d┼ła 15.12.2014 - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o v├Żpo┼żi─Źke s TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF

Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Cesta n├ídeje Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - ┼áportovo-streleck├Ż klub Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Spolok vinohradn├şkov a vin├írov vo Vi┼ítuku - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Spolok DH Vi┼ítu─Źanka - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Po─żovn├şcke zdru┼żenie "Lovec" Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Motocross-club Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - TJ Slovan Vi┼ítuk - DOC
Dohoda o poskytnut├ş dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2015 - Jednota d├┤chodcov vo Vi┼ítuku - DOC

ROK 2014

Zmluva o poskytovan├ş slu┼żieb - Jozef Vadovi─Ź - VADAS - PDF
Dodatok ─Ź. 2 k zmluve o pren├íjme nebytov├Żch priestorov - Juraj Uhl├ír U.AU - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k z├ímennej zmluve ProOvo, a. s. Sv├Ąt├Ż Jur - PDF
Dohoda ─Ź. 54/┬ž50j/PS/2014 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o poskytovan├ş pr├íc a slu┼żieb zo d┼ła 31.05.2013 - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke - TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF
Zmluva o spolupr├íci - OZ SABU┼Ż Modra - PDF
Zmluva ─Ź. 17 o spolupr├íci - Hrajte n├ím muziky vesele - PDF
Z├ímenn├í zmluva - ProOvo, a.s. Sv├Ąt├Ż Jur - PDF
Zmluva o dielo - ALPINE SLOVAKIA, s. r. o. - PDF
Pr├şkazn├í zmluva - ZMO regi├│n Jaslovsk├ę Bohunice - EL - PDF
Pr├şkazn├í zmluva - ZMO ┬áregi├│n Jaslovsk├ę Bohunice - PDF
Kúpna zmluva - Loulová - PDF
Opravn├í dolo┼żka ku k├║pnej zmluve - Loulov├í - PDF
K├║pna zmluva - man┼żelia Demovi─Źov├ş - PDF
Opravn├í dolo┼żka ku k├║pnej zmluve - Demovi─Źov├ş - PDF
Mandátna zmluva - VO zateplenie budovy ZŠ Vištuk - PDF
K├║pna zmluva - Bratislavsk├Ż samospr├ívny kraj - PDF
Zmluva o n├íjme pozemkov, dodatok ─Ź. 1 k zmluve o n├íjme pozemkov - Pitek - PDF

Sponzorská zmluva LEAF - PDF
Sponzorská zmluva ProOvo, a. s. - PDF
Sponzorská zmluva ProOvo, a. s. - PDF

Zmluva o pren├íjme nepo─żnohospod├írskej p├┤dy, Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o pren├íjme nepo─żnohospod├írskej p├┤dy - B.Nagy - PDF

Dodatok ─Ź. ─Ź. 1 k zmluve o pren├íjme po─żnohospod├írskych pozemkov - PD Vi┼ítuk - PDF
Dodatok ─Ź. 2 k zmluve o n├íjme nebytov├Żch priestorov - Charita Modra, n.o. - PDF
Zmluva o n├íjme nebytov├Żch priestorov, Dodatok ─Ź. 1 k Zmluve o n├íjme nebytov├Żch priestorov uzatvorenej d┼ła 14.12.2005 - ┬áSlovak Telekom, a.s. - PDF
Zmluva o n├íjme pozemkov, Dodatok k zmluve o n├íjme pozemkov, Dodatok ─Ź. 2 k zmluve o n├íjme pozemkov - Pol├íkov├í - PDF
Zmluva o n├íjme pozemkov, Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o n├íjme pozemkov - Dz├şbela - PDF
Zmluva o n├íjme obecn├ęho pozemku, Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o n├íjme obecn├ęho pozemku - Lencov├í - PDF
N├íjomn├í zmluva, Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o n├íjme nebytov├Żch priestorov - Eva Klamov├í VENEZIA -┬áPDF

Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - Spolok vinohradn├şkov a vin├írov - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - ┼áSK Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - DH Vi┼ítu─Źanka - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - Po─żovn├şcke zdru┼żenie "Lovec" - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - Motocross-club Vi┼ítuk - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - ZO Jednoty d├┤chodcov - PDF
Dohoda o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - TJ Slovan Vi┼ítuk -┬áPDF
Dodatok ─Ź. 1 k dohode o poskytnut├ş finan─Źnej dot├ície z rozpo─Źtu obce na rok 2014 - TJ Slovan Vi┼ítuk - PDF

Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke so Spolkom vinohradn├şkov a vin├írov Vi┼ítuk - PDF
Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke s DH Vi┼ítu─Źanka - PDF

Dohoda ─Ź. 1/PK/2014/┬ž10 o pomoci v hmotnej n├║dzi -PDF
Dohoda ─Ź. 29/┬ž50j/PS/2014 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
Dohoda ─Ź. 19/┬ž52a/2014/┼áR na vykon├ívanie aktiva─Źnej ─Źinnosti formou dobrovo─żn├şckej slu┼żby pod─ża ust.┬ž52a z├íkona ─Ź.5/2004 Z.z. - PDF

Odovzdanie majetku do správy RO - protokol - PDF
Darovacia zmluva - PDF
Zmluva o poskytnut├ş dot├ície z BSK - PDF
Zmluva o dielo - vyhotovenie PHSR - PDF

Zmluva o aktualizácii programov s dodatkami TOPSET - PDF
Dohoda ─Ź. 24/┬ž50j/PS/2014 o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu rozvoja miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
Dohoda ─Ź. 11/┬ž52a/2014/┼áR na vykon├ívanie aktiva─Źnej ─Źinnosti formou dobrovoln├şckej slu┼żby pod─ża ┬ž52a z├íkona 5/2004 Z.z. - PDF

Zmluva o zbere a zhodnoten├ş odpadu - PDF
Dodatok k zmluve o zdru┼żenej dod├ívke plynu - PDF
Dodatok k zmluve o zdru┼żenej dod├ívke elektriny - PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o pren├íjme nebytov├Żch priestorov Juraj Uhl├ír - PDF

ROK 2013

Dohoda na vykon├ívanie aktiva─Źnej ─Źinnosti ( men┼íie obecn├ę slu┼żby)-PDF
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve o pren├íjme priestorov- charita -DOC
Zmluva o poskytovan├ş aud├ştorsk├Żch slu┼żieb - DOC
Zmluva o poskytovan├ş slu┼żieb - DOC
Zmluva o spolupráci MBKart -
DOC
Zmluva o kúpe a zmluva o spolupráci MBKart - DOC
Zmluva o zdru┼żenej dod├ívke elektriny - DOC
Zmluva o zdru┼żenej dod├ívke elektriny - DOC
K├║pna zmluva - sir├ęna - PDF
Zmluva o dielo ─Ź.: ZCM/3489/0501/13/22645.0086/V/EXT/258/OZ - komunik├ície - DOC

Zmluva o n├íjme nebytov├Żch preistorov Charita Modra - DOC

Sponzorská zmluva ProOvo - DOC

Zmluva o dielo ─Ź. 27/12/2010 a dodatok ─Ź. 1 k zmluve -ANEO -DOC
Dohoda o poskytnut├ş pr├şspevku na podporu miestnej a region├ílnej zamestnanosti - PDF
Zmluva o pren├íjme obecn├ęho pozemku -
DOC
Zmluva o poskytovan├ş pr├íc a slu┼żieb - DOC
Dohoda o ├║hrade ─Źiasto─Źn├Żch n├íkladov na energiu-DOC
Dohoda ─Ź. 44/┬ž50j/2013 s ├Üradom pr├íce soc.vec├ş a rodiny - DOC
Dodatok ─Ź.┬á2 k zmluve - TOPSET - DOC

ROK 2012

Zmluva o dodávke pitnej vody - DOC
Zmluva o audite - PDF
Mandátna zmluva -DOC

Nájomná zmluva s PD Vištuk - DOC
Zmluva o pren├íjme nebytov├Żch priestorov-DOC
Sponzorská zmluva - ProOvo - DOC
Zmluva┬á ─Ź.2/2012 o spolupr├íci - dychov├í hudba - DOC
Zmluva o dielo ─Ź.12003 - urbanistick├í ┼ít├║dia - DOC
Dodatok ─Ź. 1 k zmluve┬áo pren├íjme - motocross - DOC
Zmluva o prenájme - motocross - DOC
Sponzorská zmluva - DOC
Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva - DOC
Zmluva o nájme reklamnej plochy -DOC
Zmluva o poskytnut├ş hromadn├Żch ├║dajov z katastra nehnute─żnost├ş- DOC
Zmluva o k├║pe nehnute─żnosti - DOC
Zmluva o dielo ┬á─Ź. 13/03/2012 Gemini Group - DOC
Zmluva o k├║pe nehnute─żnosti -DOC
Zmluva o zabezpe─Źen├ş poskytovania stravovania pre ZC - PDF
Dodatok k zmluve o zabezpe─Źen├ş poskytovania stravovania - DOXX - PDF

ROK 2011
Zmluva - aud├ştorka - DOC
Dodatok ─Ź.1 ┼áirok├Ż ml. - DOC
Dodatok ─Ź. 1 ┼áirok├ş - DOC
Dohoda - chranena dielna - DOC
Zmluva o dielo - DOC
Zmluva o dielo - DOC
Dohoda a dodatok-DOC
Kupna_Zmluva - DOC
Zmluva_kupna - DOC
Zmluva 01 - DOC
Dohoda urad prace - DOC
Zmluva-najomna - DOC

ROK 2010

Zmluva o v├Żpo┼żi─Źke zbernej n├ídoby -DOC