Dňa 8.6.2011 t.j. v stredu sa bude v našej obci realizovať zber papiera. Pripravený papier netreba voziť nikde, spoločnosť, ktorá ho bude vykupovať si ho od vás preberie priamo na vašej ulici, či pred vašim domom. Auto výkupcu bude v čase od 16.00 hod. obchádzať jednotlivé ulice v našej obci. Vykupujú noviny, bežný papier, časopisy, letáky, zošity či knihy.

Papier je možné predať, alebo vymeniť za toaletný papier, alebo hygienické vreckovky. Za 1 kg papiera vám zaplatia 3 centy, resp. Za 2 kg dostanete jedno balenie hygienických vreckoviek, alebo za 5 kg papiera  jeden kotúč toaletného papiera. Pripravený papier môžete nechať pri bráne vášho domu. Auto výkupcu, ak tam pripravený papier uvidí, zastane pri vašom dome a počká na majiteľa. Potom sa s vami finančne alebo materiálne vyrovná. Výkup sa bude realizovať pravidelne asi v 2-mesačných intervaloch.