Spolok vinohradnĂ­kov a vinĂĄrov vo ViĆĄtuku pozĂœva vĆĄetkĂœch občanov na slĂĄvnostnĂ© poĆŸehnanie mladĂ©ho vĂ­na, ktorĂ© sa uskutočnĂ­ v nedeÄŸu 20.11.2016 o 15:00 hod v kultĂșrnom dome. Po poĆŸehnanĂ­ je, ako kaĆŸdĂœ rok, naplĂĄnovanĂĄ degustĂĄcia prinesenĂœch vĂ­n. ProsĂ­me tĂœch, ktorĂ­ si chcĂș svoje poĆŸehnanĂ© vĂ­no zobraĆ„ domov, aby priniesli o jednu fÄŸaĆĄu viac a prispeli ƈou do degustĂĄcie. Pre malĂ© deti bude pripravenĂœ stĂŽl s farbičkami a omaÄŸovĂĄvankami. SamotnĂĄ degustĂĄcia bude spestrenĂĄ vystĂșpenĂ­m ÄŸudovej muziky.

PoslednĂĄ Ășprava (Streda, 16 November 2016 07:52)