Oficiálny názov Nádej sme si dali na Vianoce v roku 2007 aj keď pôsobenie v našej farnosti začalo o čosi skôr.
Sme rímsko-katolícky spevácky zbor pôsobiaci vo farnosti Najsvätejšej Trojice vo Vištuku.Stretávame sa
každý piatok večer po svätej omši

v kostole, alebo na fare. V chladnejších mesiacoch máme možnosť nácviku aj v kultúrnom dome.
Spievame na svätých omšiach, pri rôznych cirkevných sviatkoch a pobožnostiach.

Hudba je dar, ktorú nám Boh daroval a my tento dar túžime rozvíjať. Veríme tomu, že skrze piesne
môžeme vyvyšovať a oslavovať Božie meno a tak vytvárať pevné spoločenstvo okolo Pána Ježiša.

Spievajme Pánovi
v tom nech nás spája nádej a láska.