Na spevníku sa zatiaľ pracuje...
02. Pane vždy keď Tvoju svätosť zriem - pdfwordmidi
05. Pane som tak rád - pdfwordmidi
10. Nesieme Pane - pdfwordmidi
11. Chlieb, ktorý sa premieňa - pdfwordmidi
15. Vždy je s nami tá - pdfwordmidi
18. Pán Ježiš pokoj dáva - pdfwordmidi
19. Každý deň - pdfwordmidi
20. Pánovi spievať chcem - pdfwordmidi
23. Ó, Baránok Boží - pdfwordmidi
33. Ježiš meno najkrajšie - pdfwordmidi
37. Skončila sa dlhá - pdfwordmidi
40. Fatimské AVE MÁRIA - pdfwordmidi
42. Zmiluj sa - pdfwordmidi
43. Bárka - pdfwordmidi
44. Nad slnko jasnejšia - pdfwordmidi
45. Láska je trpezlivá - pdfwordmidi
46. Mária, matka bolestná - pdfwordmidi
48. Ó, Mária, Matka naša - pdfwordmidi
50. Tam, pred Tvoju svätú tvár - pdfwordmidi
53. Keď kľačím - pdfwordmidi
55. K Tebe volám - pdfwordmidi
56. Baránok Boží - pdfwordmidi
59. Ó, Matka Pána - pdfwordmidi
60. Ty poznáš moje padanie - pdfwordmidi
62. Pane zmiluj sa - pdfwordmidi
63. Chcem spievať s láskou hymny - pdfwordmidi
64. Nech ten chrám zaplaví - pdfwordmidi
66. Zvelebený si Bože - pdfwordmidi
69. Žiť pre lásku - pdfwordmidi
71. Ďakuj - pdfwordmidi
73. Tichunko v údolí - pdfwordmidi
85. Moja Múdrosť - pdfwordmidi
97. Ježiš, viem, že obdaríš - pdfwordmidi